Siop y Pethe Achlysurol

Os nad ydych o fewn cyrraedd hwylus i siop lyfrau Cymraeg, y mae'n bosib prynu cyfrolau Llion Jones drwy'r wefan hon. Bydd eich taliad yn cael ei dderbyn trwy system ddiogel PayPal.

Er mwyn bwrw 'mlaen â'ch archeb, cliciwch ar y botwm o dan y llyfr yr hoffech ei brynu. Fe fydd hynny yn eich tywys i dudalennau diogel Paypal. (Yn anffodus, nid yw'r tudalennau hynny ar gael yn Gymraeg).

Rhowch wybod yn ystod y broses archebu a hoffech i'r bardd lofnodi eich copi neu gadw ei fachau budron oddi arno! Bydd yr archeb yn cael ei phrosesu o fewn 24 awr.

 

Pris: £6.95 (postio am ddim)

 

Pris: £4.95 (postio am ddim)


Pris: £6 (postio am ddim)

 

Cynnig Arbennig i'r Byd - Y Tri yn Un

Tri Llyfr

Prynwch 'Bardd ar y Bêl' a chael copi o 'Trydar mewn Trawiadau' a 'Pethe Achlysurol' i gyd am £12 yn cynnwys costau postio. Bargen!

Pris: £12 (am y tri)