"yma ar y cyrion sydd wrth galon pob dim"
 

Bardd ar y Bêl

Yn y siopau erbyn hyn, y mae cyfrol ddiweddaraf Llion Jones, 'Bardd ar y Bêl'. O Andorra i Lyon, mae'r gyfrol yn dilyn taith gofiadwy tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 trwy gwpledi, englynion a chywyddau.

Gyda lluniau lliw gan ffotograffydd swyddogol Cymdeithas Pel-droed Cymru, David Rawcliffe, mae'r llyfr, a ddyluniwyd gan Elgan Griffiths, yn wledd weledol ac yn gofnod perffaith o haf bythgofiadwy 2016.

Meddai Osian Roberts, hyfforddwr y tîm cenedlaethol, yn ei ragair i'r llyfr:  "Mae’r gyfrol hon yn rhoi cyfnod rhyfeddol yn hanes pêl-droed Cymru ar gof a chadw, a hynny ar odl a chynghanedd. Rwy’n gwybod y cewch fodd i fyw yn aildroedio’r lôn i Lyon."

Cafodd y llyfr ei lansio yn Stiwdio Pontio, Bangor nos Lun 21 Tachwedd 2016 yng nghwmni Nic Parry, Geraint Løvgreen, Ifor ap Glyn, Emlyn Gomer ac Ifan Prys. 

Os nad ydych o fewn cyrraedd hwylus i siop lyfrau Cymraeg, gallwch brynu'r llyfr o siop y wefan hon.

Pris: £6.95

Nos da Nostalgia

Newydd ei rhyddhau ar iTunes, Amazon, Google a Spotify y mae 'Nos Da Nostalgia' gan Cadi Gwen.

Cafodd y geiriau ar gyfer y gân eu hysgrifennu gan Llion Jones yn ystod ei gyfnod fel Bardd Preswyl Radio Cymru ym mis Mehefin 2014.

Trwy Cadi Gwen, y mae'r geiriau erbyn hyn wedi cael bywyd newydd.

Cafodd y gân ei chwarae ar y radio am y tro cyntaf ar Raglen Lisa Gwilym, nos Fercher 6 Ebrill 2016 a'i dewis yn Trac yr Wythnos ar Radio Cymru rhwng 25-29 Ebrill 2016.

Am ychydig funudau ar 30 Ebrill, fe gyrhaeddodd y gân rhif 29 yn siartiau iTunes ar gyfer Cerddoriaeth y Byd (World Music).

Englyn ar Hap

Riffiau Ddoe

Gyda'r gitâr yn y to a fyntau
dan fantell parchuso,
daw nodau un i'w hudo
drachefn i far cefn y co'.

Digwyddiadau i ddod

Dim digwyddiadau yn y calendr